Informacje dla studentów I roku
Przypominamy, że wypożyczanie książek jest możliwe wyłącznie po okazaniu legitymacji studenckiej

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu