The American Society for Microbiology


The American Society for Microbiology udostępnia dostęp od 20.03.2017 do zasobów czasopism oraz wybranych dziesięciu książek.


Dostęp testowy do następujących czasopism elektronicznych (40 dni): Link


 •  Antimicrobial Agents and Chemotherapy
 •  Applied and Environmental Microbiology
 •  Clinical and Vaccine Immunology
 •  Clinical Microbiology Reviews
 •  EcoSal Plus
 •  Eukaryotic Cell
 •  Genome Announcements
 •  Infection and Immunity
 •  Journal of Bacteriology
 •  Journal of Clinical Microbiology
 •  Journal of Microbiology & Biology Education
 •  Journal of Virology
 •  mBio
 •  Microbiology and Molecular Biology Reviews
 •  Microbiology Spectrum
 •  Molecular and Cellular Biology
 •  mSphere
 •  mSystems


Dostęp testowy do wybranych tytułów książek (25 dni):
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu