Opłacanie kar przez InternetInformujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania opłat naliczanych za nieterminowy zwrot książek w sposób zdalny.


Dzięki nowej usłudze użytkownik po zalogowaniu się do konta czytelnika:

  •   otrzyma pełną informację o kwocie naliczonych opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych
  •   będzie mógł za pomocą płatności elektronicznej uiścić opłatę zarówno za materiały przetrzymane będące cały czas w jego posiadaniu bądź za nieuregulowaną należność za książki wcześniej zwrócone


Po zaksięgowaniu przelewu system automatycznie zmieni datę zwrotu książek przetrzymanych o kolejne dni, w celu ich zdalnej prolongaty lub zwrotu.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu