Polska wersja

English version

Opłaty biblioteczneStudenci, doktoranci i studenci studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu opłatę aktywacyjn± na kolejny rok akademicki oraz opłatę za nieterminowy zwrot ksi±żek mog± uregulować za pośrednictwem Konta Czytelnika (poprzez system PayU w zakładce Komunikaty). W razie problemów z logowaniem do Konta prosimy o kontakt z Wypożyczalni±: tel.: (61) 854 67 46, e-mail.: wypozyczalnia@ump.edu.pl.Pozostałe należności biblioteczne należy opłacać przelewem na konto Uczelni: 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz rodzaj usługi:

  • imię i nazwisko, zestawienie tematyczne
  • imię i nazwisko, międzybiblioteczna
Odpowiednie potwierdzenie dokonania przelewu należy dostarczyć mailowo na adres:
  • uslugibg@ump.edu.pl - opłaty dotycz±ce zestawień tematycznych
  • wyp_zam@ump.edu.pl - sprowadzenie materiałów za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.
Cennik

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu