Dostęp do podręczników w wersji elektronicznej


Biblioteka Główna informuje, iż studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mog± korzystać nieodpłatnie z podręczników w wersji elektronicznej.

Dostęp do podręczników – w ramach umów licencyjnych – możliwy jest ze strony internetowej Biblioteki.

Podręczników w wersji elektronicznej należy szukać w zakładce e-ksi±żki.Biblioteka oferuje dostęp do następuj±cych podręczników:


1. Acland’s Video Atlas of Human Anatomy (Wolters Kluwer).

2. Wydawnictwo Edra Urban & Partner (zakładka e-library):
 •  Gray anatomia: podręcznik dla studentów. Tom 1-3.
 •  Atlas anatomii człowieka Nettera: polskie mianownictwo anatomiczne.
 •  Chirurgia. O. J. Garden
 •  Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Red. Maciej Zabel.
 •  LEK last minute. Chirurgia.
 •  LEPetytorium. Ginekologia i Położnictwo.
 •  LEPetytorium. Prawo medyczne. Bioetyka.
 •  LEPetytorium. Pediatria.
 •  Mikrobiologia / P. Murray, K. S. Rosenthal, M. A. Pfaller.
 •  Ortopedia i reumatologia. Crash course III wyd.
 •  Podręcznik radiologii. W. Werring
 •  Psychiatria. Crash Course.


3. Wydawnictwo Lekarskie PZWL (zakładka Ibuk Libra):
 •  Biochemia. Krótkie wykłady - D. B. Hames.
 •  Biofizyka - F. Jaroszyk.
 •  Chirurgia szczękowo-twarzowa - L. Kryst.
 •  Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-2 - W. Noszczyk.
 •  Choroby skóry i choroby przenoszone drog± płciow± - S. Jabłońska.
 •  Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań - B. Pruszyński.
 •  Farmacja stosowana - S. Janicki.
 •  Fizjologia - W. Ganong.
 •  Genetyka medyczna - E. S. Tobias.
 •  Kompendium farmakologii - W. Janiec.
 •  Metody instrumentalne w analizie chemicznej - W. Szczepaniak.
 •  Neurologia. Tom 1-2 - W. Kozubski.
 •  Pediatria. Tom 1-2 - W. Kawalec.
 •  Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2 - W. Ciechaniewicz.
 •  Podstawy masażu leczniczego - Z. Prochowicz.
 •  Położnictwo i ginekologia. Tom 1-2 - G. H. Bręborowicz.
 •  Protetyka stomatologiczna - E. Spiechowicz.
 •  Psychiatria - M. Jarema.
 •  Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr - B. Pruszyński, A. Cieszanowski.
 •  Stomatologia zachowawcza z endodoncj±. Zarys kliniczny - Z. Jańczuk.
 •  Toksykologia współczesna - W. Seńczuk.
 •  Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja - J. Kruczyński, A. Szulc.
 •  Zarys współczesnej ortodoncji - I. Karłowska.
 •  Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1 - J. Gawęcki.
 •  Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom 2 - J. Gawęcki.


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu