Przysposobienie biblioteczne online 2020/2021Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że przedmiot Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków (stacjonarnych i niestacjonarnych) naszej Uczelni, będzie realizowany w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy uczelnianej OpenOLAT dostępnej w systemie WISUS S.

Logowanie: WISUS S > Systemy > SOLAT >Courses >„Przysposobienie biblioteczne”.


Celem szkolenia jest przygotowanie studentów do efektywnego korzystania z zasobów tradycyjnych i elektronicznych oraz usług Biblioteki Głównej. Warunkiem zaliczenia i uzyskania wpisu do indeksu elektronicznego jest prawidłowe rozwiązanie testu, tj. udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z udostępnionymi materiałami szkoleniowymi oraz z witryną internetową Biblioteki Głównej pod adresem:

https:// www.bg.ump.edu.plPrzysposobienie biblioteczne online będzie dostępne dla studentów w terminie:

02.11.2020 - 31.07.2021Osoba odpowiedzialna: mgr Magdalena Kotlarek-Naskręt , e-mail: mnaskret@ump.edu.pl


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu