Szkolenie biblioteczne online


Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że przedmiot Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków (stacjonarnych i niestacjonarnych) naszej Uczelni, od roku akademickiego 2018/2019 będzie realizowany w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy uczelnianej OpenOLAT (adres: https://olat.ump.edu.pl) – kurs: "Szkolenie biblioteczne").


Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do efektywnego korzystania z zasobów tradycyjnych i elektronicznych oraz usług Biblioteki Głównej.


Warunkiem zaliczenia i uzyskania wpisu do indeksu elektronicznego jest prawidłowe rozwiązanie testu, tj. udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście.


Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z udostępnionymi materiałami szkoleniowymi oraz z witryną internetową Biblioteki Głównej pod adresem http://www.bg.ump.edu.pl.


Szkolenie biblioteczne online będzie dostępne dla studentów w terminie:
od 01.10.2018 do 31.12.2018.


Osoby odpowiedzialne:

mgr Iwona Stebner
e-mail: iwonastebner@ump.edu.pl
tel.: 61-854-67-64


dr Izabela Stachowiak
e-mail: istachowiak@ump.edu.pl
tel. 61-854-67-44

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu