Tytuł czasopismaPunktacja KBN
200220032004
Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1
Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1
Acta Agrobotanica 1 1 1
Acta Agrophysica 0.5 0.5 -
Acta Angiologica 3 3 4
Acta Biochimica Polonica 8 8 8
Acta Biologica Cracoviensia Seria Botanica 7 7 7
Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia 4 4 4
Acta Biologica et Medica 0.5 0.5 -
Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2 2 2
Acta Chromatographica 3 7 8
Acta Clinica 2 2 2
Acta Clinica et Morphologica 1 1 2
Acta Endoscopica Polona - 2 2
Acta Haematologica Polonica 4 4 4
Acta Ichthyologica et Piscatoria 2 2 3
Acta Microbiologica Polonica 5 5 -
Acta Mycologica 1 1 1
Acta Neurobiologiae Experimentalis 8 8 8
Acta Neuropsychologica 0 4 4
Acta of Bioengeneering and Biomechanic 3 3 4
Acta Palaentologica Polonica 8 8 8
Acta Parasitologica 8 8 8
Acta Physiologiae Plantarum 7 7 7
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1 1 2
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 5 5 5
Acta Poloniae Toxicologica 3 - -
Acta Protozoologica 8 7 8
Acta Sexologica 0.5 0.5 0.5
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 7 7 7
Acta Theriologica 8 8 7
Acta Toxicologica - 4 4
Advances in Clinical and Experimental Medicine 4 4 5
Aktualności Neurologiczne 1 1 2
Akupunktura Polska 1 1 1
Alergia/Alergy - 1 1
Alergia Astma Immunologia 4 4 4
Alergia Współczesna - - 0.5
Alkoholizm i Narkomania 1 1 1
Anestezjologia Intensywna Terapia 2 3 3
Animal Science Papers and Report 3 3 4
Annales Academiae Medicae Bialostocensis 3 5 5
Annales Academiae Medicae Bydgostiensis 1 2 2
Annales Academiae Medicae Gedanensis 3 3 3
Annales Academiae Medicae Lodzenensis 1 1 1
Annales Academiae Medicae Silesiensis 1 1 2
Annales Academiae Medicae Stetinensis 3 3 5
Annales Universitatis MCurie Skłodowska Sectio D  Medicina 4 5 5
Annales Universitatis M.Curie-Skłodowska Sectio DD Medicina Veterinaria 1 1 1
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EEE Horticultura 2 2 2
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 6 8 10
Annals of Agricultural Sciences Series E: Plant Protection 3 3 3
Annals of Animal Science 1 1 1
Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 3 3 3
Annals of Transplantation 5 5 5
Annals of Warsaw Agricultural University - Agricultural Economics and Rural Sociology 2 2 2
Annals of Warsaw Agricultural University - Agriculture 1 1 1
Annals of Warsaw Agricultural University - Forestry and Wood Technology 2 2 2
Annals of Warsaw Agricultural University - Horticulture 2 2 2
Annual Review of Agricultural Engineering 2 2 2
Antidotum 0.5 0.5 0.5
Antropomotoryka 1 2 3
Aptekarz 0.5 0.5 0.5
Archives of Acoustic 2 2 2
Archives of Perinatal Medicine 3 3 3
Archives of Psychiatry and Psychoterapy 5 5 5
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 5 8 8
Archivum Veterinarium Polonicum - 0.5 0.5
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1 1 1
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2 2 2
Archiwum Ochrony Środowiska 3 3 3
Archiwum Rybactwa Polskiego 2 2 2
Aromaterapia 0.5 0.5 0.5
Audiofonologia 2 2 2
Badania nad Schizofrenią 1 1 1
Balneologia Polska 1 1 2
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna 0.5 0.5 0.5
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka 1 3 3
Bezpieczna Żywność 1 1 1
Biblioteka Ortopedii Dziecięcej 1 1 1
Biocybernetics and Biomedical Engineering 2 2 2
Bioetyczne Zeszyty Pediatrii - - 0.5
Biology of Sport 7 7 7
Biotechnologia 2 2 2
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 1 1 1
Biuletyn Instytutu Leków 1 1 1
Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych - - 1
Blok Operacyjny 1 1 1
Ból 2 2 2
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3 3 3
Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Biological Science 1 1 1
Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Chemistry 7 7 7
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 7 7 7
Case Reports and Clinical Practice Review  4 4 4
Cellular and Molecular Biology Letter 8 8 8
Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery - 2 2
Central European Journal of Immunology 5 5 5
Chemia Analityczna 7 8 8
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 0.5 0.5 0.5
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 5 5 5
Chirurgia Polska 4 4 5
Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja 0.5 0.5 0.5
Current Pneumology - 1 1
Czasopismo Aptekarskie 0.5 0.5 0.5
Czasopismo Psychologiczne  0.5 0.5 0.5
Czasopismo Stomatologiczne 4 4 4
Człowiek i Ruch 2 3 -
Człowiek i Środowisko 0.5 0.5 0.5
Czynniki Ryzyka 1 1 1
Dental and Medical Problems 2 2 2
Dental Forum - - 2
Dermatologia Estetyczna 1 1 1
Dermatologia Kliniczna 1 2 2
Dermatologica Futura - - 1
Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 3 3 5
Diabetologia Polska  3 3 3
Diabetologia po Dyplomie - - 0.5
Diabetologia Praktyczna 2 3 3
Diagnostyka Laboratoryjna 3 3 3
Dziecko Autystyczne - - 1
Ekonomia i Środowisko 0.5 0.5 0.5
Ekonomista  0.5 0.5 0.5
Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 2 5 5
Endokrynologia Pediatryczna  2 2 3
Endokrynologia Polska 2 3 3
Epileptologia 3 3 3
Ergonomia 1 1 1
Essentia Medica - - 1
Farmacja 0.5 0.5 0.5
Farmacja Polska 2 2 2
Farmakoekonomika 2 2 2
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1 1 1
Fibres and Textils in Eastern Europe 7 7 7
Fizjoterapia 2 3 3
Fizjoterapia Polska 5 5 5
Folia Biologica (Poland) 8 7 7
Folia Cardiologica 5 5 5
Folia Histochemica et Cytobiologica 8 8 8
Folia Horticulturae 2 2 2
Folia Medica Cracoviensia 3 3 3
Folia Medica Lodzienensia 1 1 1
Folia Morphologica 5 5 5
Folia Neuropathologica 7 7 8
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - Piscaria 2 2 2
Forum Kardiologów 1 1 1
Fragmenta Agronomica 1 1 1
Forum Stomatologiczne - - 2
Gabinet Prywatny 0.5 0.5 0.5
Gastroenterologia Polska  4 5 5
Gemellological Review - - 0.5
Gerontologia Polska 2 2 2
Ginekologia Onkologiczna - - 2
Ginekologia po Dyplomie - - 1
Ginekologia Polska 5 5 5
Ginekologia Praktyczna 2 2 2
Hepatologia Polska - 1 1
Herba Polonica 2 2 2
Hereditary Cancer in Clinical Practice - - 5
Higiena Pracy 0.5 0.5 0.5
HIV and AIDS Review 3 3 5
Homeopatia Polska 0.5 0.5 0.5
Human Movement - - 5
Ido - Ruch dla Kultury - - 1
Implantoprotetyka 2 2 2
In Vitro Explorer - Przeglšd Medycyny Laboratoryjnej - - 0.5
International Agrophysic 4 4 4
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 5 5 5
International Journal of Occupational Safety and Ergonomic 5 5 5
International Maritime Health 4 5 5
International Review of Allergology and Clinical Immunology 4 5 5
Inżynieria Biomateriałów 2 2 2
Inżynieria Chemiczna i Procesowa 7 7 7
Inżynieria i Ochrona Środowiska 0.5 0.5 0.5
Inżynieria Rolnicza 1 1 1
Inżynieria Stomatologiczna - Biometeriały - - 1
Journal of Animal and Feed Science 7 7 7
Journal of Applied Genetics  5 5 5
Journal of Elementology 1 1 2
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 2 2 2
Journal of Human Kinetics 4 4 5
Journal of Pediatrics and Neonatology - - 3
Journal of Physiology and Pharmacology 9 9 9
Journal of Plant Protection Research 1 1 1
Journal of Water and Land Development  1 1 1
Karbo 2 2 2
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska - - 2
Kardiologia Inwazyjna 1 1 1
Kardiologia po Dyplomie - - 1
Kardiologia Polska 4 4 5
Kardioprofil - - 0.5
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia  1 2 2
Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne - 1 1
Klinika Oczna 5 5 5
Klinika Pediatryczna 0.5 0.5 0.5
Kolposkopia 2 - -
Kontaktologia i Optyka Okulistyczna  - 0.5 1
Kultura Fizyczna - 0.5 0.5
Kwartalnik Ortopedyczny 2 2 2
Laboratorium - - 0.5
Leczenie Ran - - 2
Lekarz 0.5 0.5 1
Lekarz Rodzinny 1 2 2
Lekarz Wojskowy  2 2 2
Leśne Prace Badawcze - 3 3
Lęk i Depresja 1 1 1
Listy Biometryczne 3 3 3
Magazyn Alergologiczny - - 1
Magazyn Lekarza Rodzinnego - - 1
Magazyn Medyczny  0.5 0.5 0.5
Magazyn Okulistyczny - - 2
Magazyn Otorynolaryngologiczny 0.5 0.5 0.5
Magazyn Stomatologiczny 1 1 1
Magazyn Weterynaryjny - - 0.5
Medical and Biological Science - - 2
Medical Science Monitor 5 5 7
Medical Science Review - Dermatologia 3 3 -
Medical Science Review - Diabetologia 3 3 -
Medical Science Review - Diagnostyka Obrazowa  3 3 -
Medical Science Review - Gastroenterologia 3 3 -
Medical Science Review - Hepatologia 3 3 3
Medical Science Review - Pulmonologia 3 3 -
Medicina Sportiva Practica - - 1
Medicina Sportiva 3 3 4
Medipress Choroby Układu Oddechowego - 0.5 0.5
Medipress Dermatologia - 0.5 0.5
Medipress Gastroenterologia - 0.5 0.5
Medipress Ginekologia - Położnictwo - 0.5 0.5
Medipress Kardiologia 0.5 0.5 0.5
Medipress Pediatria - 0.5 0.5
Medipress Psychiatria Neurologia - 0.5 0.5
Medycyna 2000 1 1 1
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia  5 5 5
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 0.5 1 1
Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - - 0.5
Medycyna Intensywna i Ratunkowa 1 1 1
Medycyna Manualna  0.5 0.5 0.5
Medycyna Metaboliczna 2 2 2
Medycyna Ogólna 1 2 1
Medycyna po Dyplomie 2 1 2
Medycyna Pracy 5 5 5
Medycyna Praktyczna  2 3 3
Medycyna Praktyczna - Chirurgia 0.5 0.5 0.5
Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa - - 0.5
Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo - - 1
Medycyna Praktyczna - Pediatria - - 1
Medycyna Praktyczna - Ultrasonografia 0.5 0.5 0.5
Medycyna Praktyczna - Zakażenia 0.5 0.5 0.5
Medycyna Rodzinna  0.5 0.5 1
Medycyna Sportowa 2 3 4
Medycyna Środowiskowa 2 2 2
Medycyna Weterynaryjna 7 7 7
Medycyna Wieku Rozwojowego  4 4 4
Menedżer Zdrowia 1 1 1
Menopauza : Prokreacja, Starzenie, Nowotwory 1 1 1
Migrena - 0.5 0.5
Mikologia Lekarska 4 5 5
Mikrobiologia Medycyna  0.5 0.5 1
Moja Praktyka - 1 1
Nadciśnienie Tętnicze 4 5 5
Natural Fibers 2 2 -
Nauka 0.5 0.5 0.5
Nefrologia i Dializoterapia Polska  2 2 2
Neurologia Dziecięca 2 2 3
Neurologia i Neurochirurgia Polska 4 4 5
Neurologia i Psychiatria - - 1
Neurologia Praktyczna - - 1
Neuroskop - - 2
New Medicine 4 4 4
Niepełnosprawność i Zdrowie - - 0.5
Nowa Klinika 0.5 0.5 0.5
Nowa Medycyna  1 1 1
Nowa Pediatria 1 1 1
Nowa Stomatologia 1 1 2
Nowiny Lekarskie 1 2 3
Nowotwory 4 5 5
Nuclear Medicine Review 4 5 5
Nukleonika 7 7 7
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów  2 2 2
Ochrona Środowiska 0.5 0.5 0.5
Okulistyka 1 1 2
Onkologia po Dyplomie - - 0.5
Onkologia Polska 2 1 3
OPM - Ogólopolski Przegląd Medyczny - - 0.5
Organizacja i Kierowanie  - 0.5 0.5
Ortodoncja Współczesna 1 1 1
Ortopedia Szczękowa i Ortodoncja - 2 2
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 5 5 5
Otolaryngologia Polska 5 5 5
Otorynolaryngologia - Przeglšd Kliniczny 2 2 2
Pediatria po Dyplomie - - 0.5
Pediatria Polska  4 4 4
Pediatria Praktyczna 0.5 0.5 0.5
Pediatria Współczesna 2 3 3
Pestycydy - 0.5 0.5
Phytopathologia Polonica 4 4 4
Pielęgniarka i Położna  0.5 0.5 0.5
Pielęgniarstwo 2000 1 1 1
Pielęgniarstwo Polskie 1 1 1
Pielęgniarstwo XXI wieku - 2 2
Plant Breeding and Seed Science  2 2 2
Pneumonologia i Alergologia Polska 4 4 4
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2 3 3
Polimery 7 8 8
Polimery w Medycynie 3 3 4
Polish Hand Surgery 0.5 0.5 0.5
Polish Journal of Applied Chemistry 3 3 3
Polish Journal of Chemistry 8 8 8
Polish Journal of Cosmetology  2 2 2
Polish Journal of Ecology 4 4 7
Polish Journal of Environmental Studie 6 8 8
Polish Journal of Food and Nutrition Science 4 4 4
Polish Journal of Gynaecological Investigation 3 3 5
Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1 1 1
Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1 1 1
Polish Journal of Microbiology - - 5
Polish Journal of Pathology 5 5 5
Polish Journal of Pharmacology 8 8 8
Polish Journal of Radiology 5 5 5
Polish Journal of Soil Science 3 3 3
Polish Journal of Veterinary Science 2 2 2
Polish Psychological Bulletin 1 1 1
Polska Medycyna Paliatywna  1 3 5
Polska Medycyna Rodzinna 1 2 3
Polski Merkuriusz Lekarski 4 5 5
Polski Przegląd Chirurgiczny 4 5 5
Polski Przegląd Ginekologiczny - 1 1
Polski Przegląd Kardiologiczny 4 4 5
Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 1 1 1
Polskie Archiwum Hydrobiologii  3 3 3
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 5 5 5
Pomiary, Automatyka, Robotyka - 0.5 0.5
Poradnik Farmaceuty - - 1
Poradnik Lekarza Praktyka - 1 1
Poradnik Stomatologiczny - 2 2
Postępy Biochemii 5 5 5
Postępy Biologii Komórki  5 5 5
Postępy Dermatologii i Alergologii 2 2 4
Postępy Fitoterapii 0.5 0.5 0.5
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 5 5 5
Postępy Mikrobiologii 4 4 4
Postępy Nauk Medycznych 0.5 0.5 0.5
Postępy Nauk Rolniczych 1 1 1
Postępy Neonatologii 2 2 2
Postępy Osteoartrologii 2 2 2
Postępy Psychiatrii i Neurologii 4 4 4
Postępy Rehabilitacji 2 2 3
Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 1 1 1
Poznańska Stomatologia 0.5 0.5 -
Praca Zdrowie Bezpieczeństwo - - 1
Prace i Materiały Zootechniczne 1 1 1
Problems of Forensic Sciences 3 - -
Prawo i Medycyna 1 1 1
Problemy Higieny 0.5 0.5 0.5
Problemy HIV i AID 0.5 3 3
Problemy Inżynierii Rolniczej 2 2 2
Problemy Kryminalistyki 0.5 0.5 0.5
Problemy Lekarskie 0.5 0.5 0.5
Problemy Medycyny Nuklearnej  2 2 2
Problemy Medycyny Rodzinnej 1 1 1
Problemy Medycyny Społecznej - - 0.5
Problemy Pielęgniarstwa 0.5 0.5 0.5
Problemy Rodziny 0.5 0.5 0.5
Problemy Techniki w Medycynie  0.5 0.5 0.5
Problemy Terapii Monitorowanej 1 1 1
Progress in Medical Research - 3 3
Proktologia 2 2 3
Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna 0.5 0.5 0.5
Protetyka Stomatologiczna 5 4 4
Przegląd Antropologiczny 1 2 2
Przegląd Dermatologiczny 3 3 4
Przegląd Elektrotechniczny 0.5 0.5 0.5
Przegląd Epidemiologiczny 4 4 4
Przegląd Filozoficzny 1 1 1
Przegląd Flebologiczny 4 4 5
Przegląd Ginekologiczno-Położniczy - 2 3
Przegląd Lekarski 5 5 5
Przegląd Menopauzalny 2 2 4
Przegląd Pediatryczny 3 3 4
Przegląd Psychologiczny 0.5 0.5 0.5
Przegląd Włókienniczy : Włókno, Odzież, Skóra 0.5 0.5 0.5
Przegląd Wojskowo-Medyczny  0.5 0.5 0.5
Przegląd Zoologiczny 0.5 0.5 0.5
Przemysł Chemiczny 7 7 7
Przemysł Spożywczy 2 2 2
Przewodnik Menadżera Zdrowia 1 - -
Przewodnik Lekarza 2 2 2
Psychiatria - - 2
Psychiatria i Psychologia Kliniczna 1 1 2
Psychiatria po Dyplomie - - 1
Psychiatria Polska 5 5 5
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej  1 1 1
Psychogeriatria Polska - 1 3
Psychoonkologia 2 2 2
Psychoterapia 2 2 2
Quintessence dla lekarzy stomatologów 2 1 1
Ratownictwo Polskie - 0.5 0.5
Rehabilitacja Medyczna 1 2 3
Remedium - - 0.5
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2 4 4
Reproductive Biology  3 5 5
Reumatologia 3 3 3
Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2 2 2
Rocznik Medyczny 1 1 1
Rocznik Psychogeriatryczny 1 - -
Roczniki Gleboznawcze 1 1 1
Roczniki Nauk Rolniczych 1 1 1
Roczniki Nauk Rolniczych Seria A: Produkcja Roślinna  1 1 1
Roczniki Naukowe AWF 1 1 1
Roczniki Naukowe Zootechniki 1 1 1
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 4 4 4
Rośliny Oleiste 2 2 2
Seksuologia - 0.5 0.5
Seksuologia Polska - - 2
Sen 2 2 2
Sport Wyczynowy  0.5 0.5 1
Standardy Medyczne - Medycyna Rodzinna 2 2 3
Standardy Medyczne - Pediatria 2 2 -
Stomatologia Współczesna 1 2 2
Studia Psychologiczne 2 2  
Studies in Physical Culture and Tourism - 2 4
Studies of Human Ecology 3 3 3
Surgery in Childhood International 2 2 2
Sylwan 1 1 1
Sztuka Leczenia 0.5 0.5 0.5
Techniczne Wyroby Włókiennicze 0.5 0.5 0.5
Terapia 2 2 2
Terapia i Leki  1 1 1
Trening 0.5 0.5 0.5
Twój Magazyn Medyczny 2 2 2
TPS Twój Przegląd Stomatologiczny - - 0.5
Udar Mózgu 2 2 2
Ultrasonografia 4 4 4
Urologia Polska 3 3 3
Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 1 1 1
Videochirurgia 1 1 1
Weterynaria po Dyplomie - - 0.5
Weterynaria w Praktyce - - 1
Wiadomości Chemiczne 5 5 5
Wiadomości Ekologiczne 0.5 0.5 0.5
Wiadomości Lekarskie 4 5 5
Wiadomości Parazytologiczne 3 3 6
Wiadomości Psychiatryczne  0.5 0.5 0.5
Wiadomości Statystyczne 0.5 0.5 0.5
Wiadomości Zielarskie 0.5 0.5 0.5
Współczesna Onkologia 2 2 4
Wychowanie Fizyczne i Sport 2 2 3
Wychowanie Fizyczne i Zdrowie  0.5 0.5 0.5
Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego dla Czynników Rakotwórczych - 0.5 0.5
Z Zagadnień Nauk Sądowych - 3 3
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 0.5 0.5 0.5
Zakażenia - 1 1
Zdrowie Psychiczne - 0.5 0.5
Zdrowie Publiczne 1 3 3
Zeszyty Metodyczne AWF 0.5 0.5 0.5
Żywienie Człowieka i Metabolizm 2 3 3