Ranking KBN Polskich Czasopism Naukowych
z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, rolniczych i leśnych
z dnia 10.12.1999

Spis wg alfabetu

ID Tytuł czasopisma ISSN Indeksacja Pkt
KBN
w Current
Contents
Impact
Factor
283Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 0065-0919nie 1.0
284Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 0064-0935nie 1.0
292Acta Agrobotanica 0065-0951nie 1.0
331Acta Agrophysica 1234-4125nie 0.5
1Acta Angiologica 1234-950Xnie 2.0
203Acta Bio-Optica et Informatica Medica 1234-5563nie 2.0
2Acta Biochimica Polonica 0001-527XTAK0.4778.0
227Acta Biologica Cracoviensia Seria Botanica 0001-5296TAK0.1678.0
228Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia 0001-530XTAK0.0008.0
3Acta Biologica et Medica 0065-1087nie 0.5
294Acta Chromatographica 1233-2356nie 4.0
4Acta Endoscopica Polona 0867-4140nie 1.0
5Acta Haematologica Polonica 0001-5814nie 4.0
341Acta Ichthyologica et Piscatoria 0137-1592nie 3.0
6Acta Microbiologica Polonica 0137-1320nie 5.0
217Acta Mycologica 0001-625Xnie 2.0
7Acta Neurobiologiae Experimentalis 0065-1400TAK0.76616.0
270Acta Palaentologica Polonica 0567-7920TAK0.2708.0
8Acta Parasitologica 1230-2821TAK0.4108.0
221Acta Physiologiae Plantarum 0137-5881TAK0.4388.0
200Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1506-2759nie 0.5
35Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0001-6837nie 5.0
10Acta Poloniae Toxicologica 1230-6967nie 4.0
222Acta Protozoologica 0065-1583TAK0.59216.0
11Acta Sexuologica 1232-4949nie 0.5
12Acta Societatis Botanicorum Poloniae 0001-6977TAK0.2298.0
13Acta Theriologica 0001-7051TAK0.55216.0
14Advances in Clinical and Experimental Medicine 1230-025Xnie 2.0
15Akupunktura Polska 1425-8838nie 0.5
16Alergia Astma Immunologia 1427-3101nie 4.0
17Alkoholizm i Narkomania 0867-4361nie 1.0
18Anestezjologia Intensywna Terapia 0209-1712nie 2.0
257Animal Science Papers and Reports 0860-4037nie 4.0
19Annales Academiae Medicae Bydgostiensis 0860-2379nie 3.0
20Annales Academiae Medicae Gedanensis 0303-4135nie 3.0
21Annales Academiae Medicae Lodzenensis 0458-1474nie 1.0
22Annales Academiae Medicae Silesiensis 0208-5607nie 1.0
185Annales Academiae Medicae Stetinensis 1427-440Xnie 3.0
23Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska - Sectio D Medicina 0066-2240nie 4.0
339Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska - Sectio DD Medicina Veterinaria 0301-7737nie 2.0
338Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska - Sectio EEE Horticultura 1233-2127nie 3.0
24Annals of Agricultural and Environmental Medicine 1232-1966nie 5.0
290Annals of Agricultural Sciences Series E: Plant Protection 1505-7216nie 3.0
25Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 1427-4426nie 4.0
26Annals of Transplantation 1425-9524nie 5.0
344Annals of Warsaw Agricultural University - Agricultural Economics and Rural Sociology 0208-5720nie 3.0
333Annals of Warsaw Agricultural University - Agriculture 0208-5712nie 2.0
334Annals of Warsaw Agricultural University - Forestry and Wood Technology 0208-5704nie 2.0
345Annals of Warsaw Agricultural University - Horticulture 0208-5747nie 3.0
280Annals of Warsaw Agricultural University: Land Reclamation *nie 0.5
258Annual Review of Agricultural Engeneering 1429-303Xnie 2.0
27Antidotum 1230-0969nie 0.5
28Aptekarz 1230-8730nie 0.5
295Archives of Acoustics 0137-5075nie 3.0
29Archives of Perinatal Medicine 1505-0580nie 4.0
30Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 0004-069Xnie 5.0
31Archivum Weterinarium Polonicum 0079-3647nie 0.5
32Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 0860-1844nie 0.5
33Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 0324-8267nie 1.0
234Archiwum Ochrony środowiska / Archives of Environmental Protection 0324-8461nie 3.0
259Archiwum Rybactwa Polskiego / Archives o Polish Fisheries 1230-6428nie 3.0
34Aromaterapia 1234-7019nie 0.5
239Audiofonologia 0867-7832nie 0.5
36Balneologia Polska 0005-4402nie 1.0
37Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna 0867-4752nie 0.5
 Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Technika 0137-7043nie 2.0
202Biocybernetics and Biomedical Engineering 0208-5216nie 3.0
193Biology of Sport 0860-021XTAK0.1948.0
38Biotechnologia 0860-7796nie 2.0
346Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 0373-7837nie 1.0
39Biuletyn Instytutu Leków 0867-700Xnie 1.0
40Biuletyn Magnezologiczny 1427-4205nie 1.0
343Biuletyn Warzywniczy / Bulletin of Vegetable Crops Research Work 0509-6839nie 2.0
41Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego 1428-9180nie 1.0
214Blok Operacyjny 1505-3822nie 0.5
42Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 0365-9445nie 3.0
186Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine 0324-8542nie 4.0
215Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 0042-4872TAK0.4878.0
271Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Chemistry 0239-7285TAK0.1598.0
43Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Biological Sciences 0867-1656nie 0.5
196Case Reports and Clinical Practice Review 1507-6164nie 3.0
354Cellural and Molecular Biology Letters 1425-8153nie 4.0
44Central and East European Joournal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery 1234-9305nie 3.0
45Central European Journal of Immunology 1426-3912nie 2.0
195Chemia Analityczna 0009-2223TAK0.54216.0
235Chemia i Inżynieria Ekologiczna 1231-7098nie 0.5
46Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 0009-479Xnie 5.0
210Chirurgia Polska 1507-5524nie 2.0
308Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja 0137-3676nie 0.5
47Current Pneumology 1428-2011nie 2.0
49Człowiek i środowisko 0137-3617nie 0.5
301Czasopismo Psychologiczne 1425-6460nie 1.0
48Czasopismo Stomatologiczne 0011-4553nie 5.0
50Czynniki Ryzyka 1232-7808nie 1.0
267Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa 1507-5516nie 1.0
51Diabetologia Polska 1233-4723nie 4.0
52Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043nie 3.0
303Ekonomia i środowisko 0867-8898nie 0.5
307Ekonomista 0013-3205nie 0.5
55Endokrynologia Polska 0432-104Xnie 3.0
54Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1234-625Xnie 3.0
360Engeneering of Biomaterials 1429-7248nie 2.0
56Epileptologia 1230-5294nie 1.0
57Ergonomia 0137-4990nie 1.0
213Farmacja 1233-2755nie 0.5
58Farmacja Polska 0014-8261nie 2.0
212Farmakoekonomika 1428-9318nie 0.5
59Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1234-8279nie 1.0
238Fibers and Textils in Eastern Europe 1230-3666nie 0.5
60Folia Biologica 0015-5497TAK0.5008.0
53Folia Cardiologica (dawniej: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca) 1232-941Xnie 3.0
61Folia Histochemica et Cytobiologica 0015-5586TAK0.2898.0
285Folia Holticulturae 0867-1761nie 3.0
62Folia Medica Cracoviensa 0015-5616nie 5.0
63Folia Medica Lodzienensa 0071-6731nie 0.5
64Folia Morphologica 0015-5659nie 5.0
65Folia Neuropathologica 0028-3894TAK0.2118.0
342Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - Piscaria 1506-168Xnie 3.0
211Forum Kardiologów 1425-3674nie 0.5
336Fragmenta Agronomica 0860-4088nie 2.0
66Gabinet Prywatny 1230-4719nie 0.5
67Gastroenterologia Polska 1232-9886nie 3.0
68Gerontologia Polska 1425-4956nie 2.0
69Ginekologia Polska 0017-0011nie 5.0
70Ginekologia Praktyczna 1231-6407nie 1.0
71Hepatologia Polska 1232-9878nie 2.0
209Herba Polonica 0018-0599nie 2.0
208Higiena Pracy 1230-3054nie 0.5
72Homeopatia Polska 0867-6127nie 0.5
224Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0208-6425TAK0.2388.0
335Inżynieria Rolnicza 1429-7264nie 2.0
260International Agrophysics 0236-8722nie 5.0
73International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 1232-1087nie 4.0
232International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 0623-4621nie 5.0
184International Review o Allergology and Clinical Immunology 1232-9142nie 3.0
325Inzynieria i Ochrona środowiska 1505-3695nie 1.0
261Journal of Animal and Feed Sciences 1230-1388TAK 7.0
74Journal of Applied Genetics 1234-1983nie 5.0
337Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948nie 4.0
247Journal of Human Kinetics dawniej Antropometryka 0860-9853nie 4.0
75Journal of Physiology and Pharmacology 0867-5910TAK1.11424.0
286Journal of Plant Protection Research 1427-4345nie 1.0
262Journal of Water and Land Development 1429-7426nie 1.0
324Karbo 0023-2823nie 3.0
76Kardiologia Polska 0022-9032nie 4.0
77Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1230-6576nie 2.0
78Klinika Chorób ZakaŹnych i Zakażenia Szpitalne 1427-9029nie 1.0
79Klinika Oczna 0023-2157nie 5.0
248Kultura Fizyczna 0137-7671nie 0.5
81Kwartalnik Ortopedyczny 1230-1043nie 2.0
84Lęk i Depresja 1425-1426nie 1.0
83Lekarz Wojskowy 0024-0745nie 2.0
204Listy Biometryczne / Biometrical Letters 0458-0036nie 4.0
85Magazyn Medyczny 0867-1818nie 0.5
86Magazyn Stomatologiczny 1230-0888nie 0.5
87Materia Medica Polona 0025-5246nie 5.0
88Medical Science Monitor 1234-1010nie 5.0
321Medicina Sportiva 1429-0022nie 3.0
90Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 0025-8601nie 5.0
92Medycyna Dydaktyka Wychowanie 0137-6543nie 0.5
240Medycyna Intensywna i Ratunkowa 1506-4077nie 2.0
93Medycyna Manualna 1428-0604nie 0.5
94Medycyna Metaboliczna 1428-1430nie 1.0
322Medycyna środowiskowa 1505-7054nie 3.0
95Medycyna Ogólna 1234-8856nie 0.5
97Medycyna Pracy 0465-5893nie 4.0
102Medycyna Rodzinna 1505-3768nie 0.5
104Medycyna Weterynaryjna 0025-8628TAK0.2238.0
187Medycyna Wieku Rozwojowego 1428-345Xnie 4.0
106Mikologia Lekarska 1232-986Xnie 4.0
107Mikrobiologia Medycyna 1233-6303nie 0.5
327Nadciśnienie Tętnicze 1428-5851nie 3.0
288Natural Fibers / Włókna Naturalne 1230-4476nie 2.0
108Nauka 1231-8515nie 0.5
109Nefrologia i Dializoterapia Polska 1429-1029nie 2.0
110Neurologia Dziecięca 1230-3690nie 1.0
111Neurologia i Neurochirurgia Polska 0028-3843nie 5.0
115Nowa Stomatologia 1426-6911nie 0.5
116Nowiny Lekarskie 0860-7397nie 1.0
117Nowotwory 0029-540Xnie 3.0
352Nuclear Medicine Review 1506-9680nie 3.0
326Ochrona środowiska 1230-6169nie 1.0
302Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408nie 2.0
254Okulistyka 1505-2753nie 1.0
201Onkologia Polska 1505-6732nie 1.0
309Organizacja i Kierowanie 0137-5466nie 0.5
330Ortodoncja Współczesna 1507-286Xnie 1.0
118Otolaryngologia Polska 0030-6657nie 5.0
119Pediatria Polska 0031-3939nie 4.0
120Pediatria Praktyczna 1230-6568nie 0.5
268Pediatria Współczesna 1507-5532nie 1.0
121Pestycydy 0208-8703nie 0.5
281Phytopathologia Polonica 1230-0462nie 5.0
122Pielęgniarka i Położna 0048-4148nie 0.5
243Pielęgniarstwo 2000 1230-5235nie 0.5
245Pielęgniarstwo Polskie 0860-8466nie 0.5
264Plant Breeding and Seed Science 0018-3040nie 3.0
123Pneumonologia i Alergologia Polska 0867-7077nie 5.0
364Podstawy i Metody Oceny środowiska Pracy 1231-686Xnie 2.0
312Polimery 0032-2725TAK0.2248.0
124Polimery w Medycynie 0370-0747nie 3.0
356Polish Hand Surgery 0860-2204nie 1.0
236Polish Journal of Applied Chemistry 0867-8928nie 4.0
225Polish Journal of Chemistry 0137-5083TAK0.50816.0
125Polish Journal of Ecology 1505-2249nie 0.5
126Polish Journal of Environmental Studies 1230-1485nie 4.0
127Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 1230-0322nie 5.0
128Polish Journal of Medical Physics and Engeneering 1425-4689nie 1.0
129Polish Journal of Pathology 1233-9687nie 5.0
130Polish Journal of Pharmacology 1230-6002TAK0.3298.0
265Polish Journal of Soil Science 0079-2985nie 4.0
199Polish Journal of Veterinary Sciences 1505-1773nie 3.0
297Polish Psychological Bulletin 0079-2939nie 1.0
131Polski Merkuriusz Lekarski 1426-9686TAK 7.0
132Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-5432nie 4.0
269Polski Przegląd Kardiologiczny 1507-5540nie 3.0
133Polski Przegląd Radiologii 0137-7183nie 2.0
278Polskie Archiwum Hydrobiologii 0032-3764nie 4.0
134Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 0032-3772nie 5.0
304Pomiary, Automatyka, Robotyka 1427-9126nie 0.5
242Postępy Medycyny Społecznej 1429-2823nie 0.5
139Postępy Nauk Medycznych 0860-6196nie 0.5
291Postępy Nauk Rolniczych 0032-5547nie 1.0
141Postępy Rehabilitacji 0860-6161nie 1.0
142Poznańska Stomatologia 0209-3932nie 0.5
289Prace i Materiały Zootechniczne 0137-1649nie 1.0
350Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa - Seria A 0369-9870nie 4.0
293Prawo i Medycyna 1506-8757nie 1.0
320Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sadowych 1230-7483nie 4.0
143Problemy Higieny 0860-0309nie 0.5
144Problemy HIV i AIDS 1234-9496nie 1.0
348Problemy Inżynierii Rolniczej 1231-0093nie 3.0
355Problemy Kryminalistyki 0552-2153nie 1.0
145Problemy Lekarskie 0478-3824nie 1.0
146Problemy Medycyny Nuklearnej 0860-3405nie 1.0
244Problemy Pielegniarstwa 1233-9989nie 0.5
147Problemy Rodziny 0552-2234nie 0.5
148Problemy Techniki w Medycynie 0370-2219nie 0.5
149Problemy Terapii Monitorowanej 0867-6348nie 1.0
150Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medycyna 1232-7638nie 0.5
151Protetyka Stomatologiczna 0033-1783nie 4.0
154Przegląd Antropologiczny 0033-2003nie 2.0
152Przegląd Dermatologiczny 0033-2526nie 4.0
305Przegląd Elektrotechniczny 0033-2097nie 0.5
153Przegląd Epidemiologiczny 0033-2100nie 4.0
252Przegląd Filozoficzny 1230-1493nie 2.0
219Przegląd Flebologiczny 1232-7174nie 3.0
155Przegląd Lekarski 0033-2240nie 5.0
156Przegląd Pediatryczny 0137-723Xnie 4.0
358Przegląd Psychologiczny 0048-5675nie 1.0
157Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 1230-5871nie 3.0
299Przegląd Włókienniczy 0033-2410nie 0.5
158Przegląd Zoologiczny 0033-247Xnie 0.5
156Przeglad Pediatryczny 0137-723Xnie 2.0
226Przemysł Chemiczny 0033-2496TAK0.1198.0
353Przemysł Spożywczy *nie 2.0
159Psychiatria Polska 0033-2674nie 4.0
363Psychoonkologia 1429-8538nie 1.0
160Psychoterapia 0239-4170nie 1.0
161Quintessence dla lekarzy stomatologów 0944-3010nie 2.0
164Reports of Practical Oncology 1507-1367nie 2.0
162Ratownictwo Polskie 1232-0242nie 0.5
165Reumatologia 0034-6233nie 4.0
166Rocznik Medyczny 1230-8013nie 2.0
220Rocznik Psychogeriatryczny 1505-7577nie 1.0
167Roczniki AMB 0067-6489nie 3.0
347Roczniki Gleboznawcze / Soil Science Annual 0080-3642nie 1.0
349Roczniki Nauk Rolniczych 0080-3715nie 1.0
287Roczniki Nauk Rolniczych Seria A: Produkcja Roślinna 0080-3650nie 1.0
229Roczniki Naukowe AWF 0137-2912nie 1.0
282Roczniki Naukowe Zootechniki / Annals of Animal Science 0137-1657nie 1.0
168Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0035-7715nie 4.0
351Rośliny Oleiste / Oilseed Crops 1233-8273nie 2.0
169Seksuologia 1230-3674nie 0.5
329Stomatologia Współczesna 1231-3254nie 2.0
237Studia Psychologiczne 0081-685Xnie 2.0
253Studies of Human Ecology 0324-8666nie 5.0
171Surgery in Childhood International 1230-5545nie 2.0
172Sztuka Leczenia 1234-71-75nie 0.5
300Techniczne Wyroby Włókiennicze 1230-7491nie 0.5
173Terapia 1230-3917nie 0.5
174Terapia i Leki 0137-9887nie 1.0
251Trening 1231-997Xnie 0.5
266Udar Mózgu 1505-6740nie 0.5
231Ultrasonografia 0867-3845nie 4.0
175Urologia Polska 0500-7208nie 2.0
176Videochirurgia 1427-0803nie 2.0
359Wiadomości Ekologiczne 0013-2969nie 1.0
177Wiadomości Lekarskie 0043-5147TAK 7.0
178Wiadomości Parazytologiczne 0043-5163nie 4.0
241Wiadomości Psychiatryczne 1505-7429nie 0.5
306Wiadomości Statystyczne 0043-518Xnie 0.5
179Wiadomości Zielarskie 0137-3838nie 0.5
180Współczesna Onkologia 1428-2526nie 1.0
246Wychowanie Fizyczne i Sport 0043-9630nie 2.0
250Wychowanie Fizyczne i Zdrowie 0860-8075nie 0.5
332Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 0044-1600nie 0.5
182Zdrowie Publiczne 0044-2011nie 1.0
230Zeszyty Metodyczne AWF 0860-0279nie 0.5
181Zrowie Psychiczne 0044-2003nie 0.5
183Żywienie Człowieka i Metabolizm 0209-164Xnie 2.0
357Żywienie Człowieka a Zdrowie 1425-5774nie 0.5


Ranking Polskich Czasopism Poglądowo-Edukacyjnych

Spis wg. Punktacji

IDTytuł CzasopismaISSNPkt KBN
135Postępy Biochemii0032-54225.0
136Postępy Biologii Komórki0324-833X5.0
138Postepy Mikrobiologii0079-45524.0
323Wiadomości Chemiczne0043-51644.0
140Postępy Psychiatrii i Neurologii1230-28134.0
137Postepy Higieny i Medycyny Doświadczalnej0032-54494.0
91Medycyna 2000*1.0
101Medycyna Praktyczna - Zakażenia*1.0
163Rehabilitacja Medyczna1427-96221.0
114Nowa Pediatria1428-18481.0
313Medipress Choroby Układu Oddechowego1420-66411.0
317Medipess Kardiologia1420-49751.0
316Medipress Ginekologia - Położnictwo1420-49831.0
318Medipress Pediatria1420-49671.0
315Medipress Gastroenterologia1420-65871.0
314Medipress Dermatologia1420-65951.0
319Medipress Psychiatria Neurologia1422-23881.0
113Nowa Medycyna1233-59910.5
98Medycyna Praktyczna0867-499X0.5
112Nowa Klinika1231-30250.5
99Medycyna Praktyczna - Chirurgia1428-27120.5
100Medycyna Praktyczna - Ultrasonografia1429-49660.5
80Klinika Pediatryczna1230-76370.5
96Medycyna po Dyplomie1231-18120.5
82Lekarz Rodzinny1426-20880.5