Identyfikator ORCIDiDZgodnie z Zarządzeniem Nr 18/18 Rektora naszego Uniwersytetu z dnia 7 marca 2018 pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni są zobowiązani do uzyskania międzynarodowego identyfikatora umożliwiającego identyfikację autorów prac naukowych (ORCID).
Link do Zarządzenia Rektora: http://bip.ump.edu.pl/?app=zarzadzenia&nid=3120&y=2018&which=Rektora

ORCID – Open Researcher and Contributor ID(https://orcid.org/) to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Ten unikalny identyfikator cyfrowy umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych takich jak Scopus oraz Web of Science. Połączeniu konta ORCID z ResearcherID lub Scopus ID pozwala na automatyczną wymianę danych pomiędzy tymi systemami.

ORCID iD jest uznawanym na świecie darmowym i uniwersalnym identyfikatorem a prestiżowi wydawcy wymagają podania go w procesie zgłaszania materiałów do publikacji. Dlaczego ORCID iD jest ważny? Identyfikator ORCID będzie pełnił znaczącą rolę w trakcie ewaluacji podmiotów naukowych w 2021 roku. Każda osoba, której osiągnięcia złożą się na ewaluowany dorobek, będzie musiała posiadać taki identyfikator.
Materiały filmowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Studio Filmowe UAM pomogą założyć konto w ORCID, edytować profil autora oraz będą przydatne przy dodawaniu publikacji w ORCID.
Wyżej wymienione materiały są dostępne pod adresem: http://lib.amu.edu.pl/orcid-uam/
Łączenie numeru ORCID z kontem w PBN -film: https://www.youtube.com/watch?v=DBTh3g92WjA&feature=youtu.be
Podpinanie ORCID ID do konta uzytkownika PBN: http://www.bg.ump.edu.pl/dla_naukowcow/ORCID.pdf

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu