Zestawienia tematyczne  1. Zamówienia na zestawienia tematyczne należy składać wyłącznie mailowo pod adresem: uslugibg@ump.edu.pl na dedykowanym formularzu.

  2. Koszt usługi dla studentów i pracowników UMP – 20 zł, dla osób spoza UMP – 35 zł. Opłata wyłącznie przelewem na konto Uczelni: 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000.
    W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem zestawienie tematyczne.

  3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty należy przesłać mailowo: uslugibg@ump.edu.pl

  4. Zamówienia bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

  5. Zamawiający zostanie poinformowany mailowo o terminie realizacji zamówienia (długość oczekiwania zależy od liczby zamówień, priorytetowo traktowani są pracownicy i studenci UMP).

  6. Zamówienia na zestawienia tematyczne obejmują przeszukiwania bibliograficznych baz medycznych w celu wyszukania piśmiennictwa (bibliografii) na zadany temat. Nie wyszukujemy pełnych tekstów artykułów.


FORMULARZ DO POBRANIA

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu