Zestawienia tematyczne  1. Zamówienia na zestawienia tematyczne należy składać wyłącznie mailowo pod adresem: uslugibg@ump.edu.pl na dedykowanym formularzu.

  2. Koszt usługi 20 zł; opłata wyłącznie przelewem na konto Uczelni: 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem zestawienie tematyczne.

  3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty należy przesłaćmailowo: uslugibg@ump.edu.pl

  4. Zamówienia bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

  5. Zamawiający zostanie poinformowany mailowo o terminie realizacji zamówienia (długośćoczekiwania zależy od liczby zamówień, priorytetowo traktowani są pracownicy i studenci UMP).

  6. Zamówienia na zestawienia tematyczne obejmują przeszukiwania bibliograficznych baz medycznych w celu wyszukania piśmiennictwa (bibliografii) na zadany temat. Nie wyszukujemy pełnych tekstów artykułów.

  7. Zasady korzystania z pomieszczeń bibliotecznych i zbiorów na miejscu w czasie pandemii zamieszczone w linku poniżej:

    Tymczasowe zasady korzystania z Biblioteki Głównej UMP w okresie pandemii COVID-19. (od dnia 1 października 2020 r.) https://www.bg.ump.edu.pl/tymczasowe_zasady.php

FORMULARZ DO POBRANIA

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu