EndNote - narzędzie do zarządzania bibliografiąEndNote to narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową, zintegrowane z platformą Web of Science Thomson Reuters.
EndNote działa w trybie online i jest oprogramowaniem do tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową w powiązaniu z bazami danych i wyszukiwarkami.

Narzędzie dostępne jest ze strony Biblioteki na platformie Web of Science w zakładce „EndNote”.
Aby móc skorzystać z serwisu, należy zarejestrować się, czyli stworzyć swoje indywidualne konto użytkownika. Każdorazowo przy korzystaniu z EndNote należy zalogować się, wprowadzając wybrany login i hasło.

Program umożliwia:

  • przeszukiwanie baz danych i katalogów online,

  • importowanie wybranych opisów bibliograficznych do utworzonych w tym programie swoich folderów i tworzenie własnych baz bibliograficznych,

  • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej,

  • dobór stylu opisu bibliograficznego do wymogów określonego wydawcy,

  • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi zarejestrowanymi użytkownikami.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu