Bibliografia i bibliometria  • Bibliografia Publikacji Pracowników UMP (lata: od 1991)
  • Bibliografia Publikacji Pracowników AM w Poznaniu (lata: do 1990)
  • Statystyka i analiza bibliometryczna publikacji UM w Poznaniu - dostępne w sieci UM. ZALOGUJ aby mieć dostęp


  • Dostarczanie publikacji do Bibliografii UM
  • Kryteria uznania listu do redakcji za oryginalną publikację naukową
  • Zasady punktowania artykułów w czasopismach prezentujących wyniki badań wieloośrodkowych
  • Punktacja za publikacje naukowe

  • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu