Bibliografia i bibliometria  • Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu (1991-)
  • Bibliografia Publikacji UP i AM w Poznaniu (1945-1990)
  • Statystyka i analiza bibliometryczna publikacji UM w Poznaniu - dostępne w sieci UM. ZALOGUJ aby mieć dostęp


  • Dostarczanie publikacji do Bibliografii UM
  • Kryteria uznania listu do redakcji za oryginalną publikację naukową
  • Zasady punktowania artykułów w czasopismach prezentujących wyniki badań wieloośrodkowych
  • Punktacja za publikacje naukowe

  • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu