Zasady punktowania artykułów w czasopismach prezentujących wyniki badań wieloośrodkowychZasady punktowania artykułów w czasopismach prezentujących wyniki badań wieloośrodkowych w przypadku, gdy pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest wymieniony w grupie badawczej reguluje Uchwała nr 53/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2018: http://bip.ump.edu.pl/?app=uchwaly&nid=3184&y=2018

Oświadczenie autora po wypełnieniu należy przekazać do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uczelni, który podejmuje decyzję o przyznaniu punktów za publikację.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu