Polska wersja

English version

Charakterystyka zbiorów


Kontakt Charakterystyka zbiorów Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje


Stan księgozbioru na 30.VI.2018
  • wydawnictwa zwarte - 273 190
  • wydawnictwa periodyczne (czasopisma) - 76 836

  • Zbiory specjalne
    • rozprawy doktorskie - 8 350
    • starodruki - 491
    • audiowizualne - 1 226

Prenumerata czasopism w roku 2018

Liczba tytułów czasopism ogółem - 234 w tym:
Liczba tytułów czasopism w prenumeracie elektronicznej - 16270 w tym:
Dary w roku 2018

Liczba tytułów czasopism ogółem - 52 w tym:


Charakterystyka zbiorów za rok: aktualna | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu