Polska wersja

English version

Charakterystyka zbiorów


Kontakt Charakterystyka zbiorów Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje


Stan księgozbioru na 31.XII.2020
  • wydawnictwa zwarte - 273 256
  • wydawnictwa periodyczne (czasopisma) - 76 856

  • Zbiory specjalne
    • rozprawy doktorskie - 8 408
    • starodruki - 491
    • audiowizualne - 1 227

Prenumerata czasopism w roku 2021

Liczba tytułów czasopism ogółem - 141 w tym:
Liczba tytułów czasopism w prenumeracie elektronicznej - 5003 w tym:
Dary w roku 2021

Liczba tytułów czasopism ogółem - 44 w tym:


Charakterystyka zbiorów za rok: aktualna | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu