Polska wersja

English version

Gromadzenie zbiorów


Kontakt Cennik Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje OSB


Zbiory Biblioteki powiększają się co roku o około 5000 woluminów. Biblioteka Główna prowadzi gromadzenie centralne dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Podstawowym źródłem pozyskiwania dokumentów jest zakup i prenumerata, które pozwalają na planowe uzupełnianie księgozbioru. Przy zakupie uwzględniane są dezyderaty pracowników naukowo-badawczych Uczelni. Innym źródłem powiększania zbiorów jest wymiana. Pozwala ona m. in. na pozyskiwanie wydawnictw małonakładowych innych uczelni. Biblioteka przejmuje też część wydawnictw medycznych przekazywanych w formie egzemplarza obowiązkowego Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Znaczny odsetek nabytków stanowią dary od wydawców, fundacji zagranicznych oraz od osób prywatnych. W formie darów Biblioteka najczęściej uzyskuje materiały zjazdowe i czasopisma.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu