Polska wersja

English version

Historia Biblioteki Głównej


Kontakt Cennik Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje OSB


Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu istnieje od r. 1952. Powstała na bazie księgozbioru dawnej Biblioteki Wydziału Lekarskiego, utworzonej w 1947 r. Do 1984 r. Biblioteka Główna zlokalizowana była na jednej kondygnacji budynku przy ul. Sierocej 10, od 1985 r. prowadzi działalność we własnym obiekcie przy ul. Parkowej 2.
W 2010 r. Biblioteka Główna przeprowadziła się do nowego budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Przybyszewskiego 37a.
Sieć biblioteczną w r. 1952 tworzyła Biblioteka Główna i 42 biblioteki zakładowe. W latach 1971-1974 nastąpiły zmiany organizacyjne sieci bibliotecznej. Powstało wówczas 10 bibliotek filialnych. Były to placówki utworzone na bazie kilku bibliotek zakładowych i klinicznych. Poza filiami do 1979 r. istniało 21 bibliotek zakładowych. W latach następnych nastąpiła dalsza reorganizacja sieci bibliotecznej. Większość bibliotek filialnych przekształcono w biblioteki instytutowe, utworzono także biblioteki wydziałowe Wydziału Farmacji i Wydziału Nauk o Zdrowiu.


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu