Polska wersja

English version

Informacja naukowa


Kontakt Cennik Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje OSB


Działalność informacyjna prowadzona jest zarówno w Bibliotece Głównej, jak i jej filii: w Bibliotece Głównej w formie tradycyjnej i komputerowej, w filiach na podstawie tradycyjnych źródeł informacji.
Podstawowym miejscem udostępniania szeroko rozumianej informacji naukowej z zakresu medycyny, farmacji i nauk pokrewnych są: Czytelnia Pracowników Naukowo-Dydaktycznych i Czytelnia Multimedialna, w której za pośrednictwem Internetu możliwy jest dostęp do baz polskich i zagranicznych. W godzinach pracy Biblioteki można liczyć na fachową pomoc bibliotekarzy.
Użytkownikiem i odbiorcą medycznej informacji naukowej może być każda osoba bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i miejsce zatrudnienia, zainteresowana literaturą medyczną.

Informacja katalogowa
Oddział udziela informacji o zbiorach własnych i zbiorach innych bibliotek medycznych, służąc pomocą w odnalezieniu dokumentu w odpowiednim katalogu i informując o możliwości sprowadzenia go z innych instytucji w kraju lub za granicą. W ramach działalności Oddziału udzielana jest także informacja o danych adresowych instytucji naukowych, wydawnictw periodyków medycznych w kraju i za granicą oraz o danych faktograficznych, obejmujących osoby i instytucje prowadzące działalność naukową.

Informacja bibliograficzna
Pracownicy Oddziału przygotowują bibliograficzne zestawienia tematyczne w oparciu o komputerowe bazy danych - głównie Medline i bazę polskiego piśmiennictwa medycznego Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz Bibliografię Prac Pracowników UM w Poznaniu. Bibliografia ta obejmuje wszystkie publikacje i rozprawy doktorskie pracowników Uczelni, do 1990 roku w formie wydawnictwa zwartego, a od 1991 - w postaci drukowanej i w formie bazy komputerowej. Oddział Informacji Naukowej współpracuje z redakcją Bibliografii w zakresie wyboru prac i przygotowania ich opisu bibliograficznego. Wszystkie informacje pochodzące z baz mogą być udostępniane w formie drukowanej lub na innych nośnikach elektronicznych.

Weryfikacja danych bibliograficznych
W oparciu o bazy komputerowe i wydawnictwa informacyjne oraz o dokumenty źródłowe dokonywana jest weryfikacja danych bibliograficznych (brakujące strony artykułów, autorzy, tytuły artykułów i czasopism) zamieszczanych w pracach przygotowywanych do druku i rozprawach doktorskich lub habilitacyjnych.

Organizacja wystaw i udział w konferencjach
Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu wystaw okolicznościowych, stałych ekspozycji nowości wydawniczych oraz konferencji i imprez odbywających się na terenie Biblioteki.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu