Polska wersja

English version

Projekty


Kontakt Cennik Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczysto¶ci i konferencje OSB


 • Digitalizacja rozpraw doktorskich z lat 1946-89 procedowanych w Akademii Medycznej w Poznaniu


 • Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Społeczna odpowiedzialno¶ć nauki”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - SONB/SP/467977/2020.
  Termin realizacji: 1.09.2020 - 31.08.2022.
  W ramach projektu zostały opracowane bibliograficznie i zdigitalizowane rozprawy doktorskie z lat 1946-1989, obronione na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dawniej Akademii Medycznej).
  Celem prac była ochrona tych dysertacji oraz upowszechnienie informacji o wynikach badań naukowych w nich prezentowanych. Zły stan techniczny większości doktoratów nie pozwala na ich szerokie udostępnianie.
  W ramach zadania powstało 1159 dokumentów cyfrowych, które s± udostępniane użytkownikom w Bibliotece Głównej UMP (repozytorium UMP na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej).


  MNISW
  © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu