National Library of Medicine (NLM) Databases


National Library of Medicine (NLM) Databases, Resources & APIs – bogaty zbiór baz Narodowej Biblioteki Medycznej. Można tu znaleĽć cenne, naukowe Ľródła elektroniczne, bazy biomedyczne (jak np. PubMed), a także tzw. interfejsy programistyczne aplikacji (ang. Application Programming Interfaces zwane APIs), aplikacje internetowe i mobilne oraz wiele odsyłaczy do narzędzi informacyjnych.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu