OPI Nauka Polska


OPI Nauka Polska – najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji, prowadzona od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w Internecie.

Baza dostarcza informacje o instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, instytucjach i organizacjach wspomagających naukę oraz o stowarzyszeniach naukowych i fundacjach działających na rzecz nauki.

Ponadto w bazie można znaleźć informacje na temat polskich pracowników naukowych (posiadających co najmniej stopień doktora) oraz uczonych polskich pracujących za granicą.

Natomiast informacje o pracach badawczych i badawczo-rozwojowych oraz o pracach doktorskich i habilitacyjnych znajdują się w systemie SYNABA bazy OPI.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu