Academic Search Complete


Academic Search Complete jest zaprojektowaną specjalnie dla instytucji akademickich multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo.

Oprócz pełnych tekstów baza zawiera także indeksy i abstrakty z ponad 12 500 czasopism i przeszło 13 200 innych publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne itp.

Baza oferuje krytyczne informacje z wielu źródeł, unikatowych dla tej ogromnej kolekcji.

Zawartość bazy sięga roku 1887 r., a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w natywnym (możliwym do przeszukania) formacie PDF.

Dla ponad 1400 czasopism dostępne są cytowania.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu