AccessMedicine


AccessMedicine jest interaktywn± platform± zaprojektowan± w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynno¶ciach klinicznych.
AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksow± bibliotekę podręczników, w tym między innymi:

 • Harrison’s Online
 • The Color Atlas of Family Medicine
 • CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
 • Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
 • Hurst’s The Heart
 • LANGE Basic & Clinical Science Library
 • Principles and Practice of Hospital Medicine
 • Schwartz’s Principles of Surgery
 • Tintinalli’s Emergency Medicine
 • Williams Obstetrics.
 • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu