Agro


Agro - bibliograficzna baza danych tworzona od 1993 r. przez zespół pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz nauki im pokrewne, m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny bazy obejmuje lata 1992-2014 i jest uzupełniany na bieżąco. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. Baza cały czas jest modernizowana, do istniejących już rekordów bazy dodawane są streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim. Ponadto systematycznie opisy bibliograficzne wzbogacane są o pełne teksty artykułów.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu