BazTech


BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych, tworzona przez 23 biblioteki akademickie. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska. Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z ponad 600 tytułów. Zakres chronologiczny bazy obejmuje lata 1998-2014 i jest uzupełniany na bieżąco. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań oraz bazy pełnotekstowej. W bazie znajdują się również materiały konferencyjne wydawnictw naukowych.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu