Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Poznaniu (lata: do 1990)


Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UMP. Zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Akademii Medycznej z zakresu lat 1950-1990, a także dorobek naukowy i promotorski Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1945-1950.
Powstaje w systemie EXPERTUS i stanowi wersję elektroniczną drukowanych roczników bibliografii.
Rekord bibliograficzny zawiera tytuł publikacji w języku oryginalnym i w większości przypadków jego wersję w języku angielskim, informacje o autorach, opis źródła dokumentu oraz szczegółowe dane bibliograficzne.
Przeszukiwanie może być prowadzone według różnych kluczy wyszukiwawczych: według wydziałów Uczelni, autorów, tytułów, według źródeł publikacji, rodzajów publikacji oraz dowolnych słów kluczowych w obrębie całego rekordu. Opisy prac opublikowanych w czasopismach posiadających \"impact factor\" zawierają wartość tego wskaźnika.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu