Bibliografia Pracowników AM w Poznaniu


Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UM w Poznaniu ma charakter retrospektywny, zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Uczelni do roku 1990 i stanowi wersję elektroniczną drukowanych roczników bibliografii.
Baza powstaje w systemie EXPERTUS i jest sukcesywnie uzupełniana o lata wcześniejsze.

Rekord bibliograficzny zawiera tytuł publikacji w języku oryginalnym i w większości przypadków jego wersję w języku angielskim, informacje o autorach, opis źródła dokumentu oraz szczegółowe dane bibliograficzne.

Przeszukiwanie może być prowadzone według różnych kluczy wyszukiwawczych: według wydziałów Uczelni, autorów, tytułów, według źródeł publikacji, rodzajów publikacji oraz dowolnych słów kluczowych w obrębie całego rekordu. Opisy prac opublikowanych w czasopismach posiadających "impact factor" zawierają wartość tego wskaźnika.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu