Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (lata: od 1991)


Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UMP. Zawiera rekordy od 1991 i jest uaktualniana na bieżąco. Powstaje w systemie EXPERTUS, opracowanym przez firmę SPLENDOR.
W założeniu obejmuje informacje o wszystkich publikacjach autorów będących pracownikami zakładów i klinik Uczelni oraz o rozprawach doktorskich obronionych na AM/UM (także autorów spoza Akademii, których pracownicy Uczelni byli promotorami). Baza indeksowana jest na podstawie Polskiego Tezaurusa Medycznego oraz Medical Subject Headings.
Przeszukiwanie może być prowadzone według różnych kluczy: według wydziałów Uczelni, jednostek organizacyjnych, autorów, tytułów publikacji, według źródeł publikacji, słów kluczowych angielskich i polskich, według dowolnych słów oraz według rodzajów publikacji.
Opisy prac opublikowanych w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports (posiadających \"impact factor\") zawierają wartość tego wskaźnika. Od roku 2000 uwzględniona jest punktacja KBN, a od roku 2004 punktacja ministerstwa właściwego ds. nauki.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu