Bibliografia Pracowników UM w Poznaniu


Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UM w Poznaniu zawiera obecnie 94880 rekordów za lata 1991-2017 i jest uaktualniana na bieżąco. Baza powstaje w systemie EXPERTUS opracowanym przez Zakład Informatyczny SPLENDOR wspólnie z Biblioteką Główną UM w Poznaniu.
W założeniu obejmuje informacje o wszystkich publikacjach autorów będących pracownikami zakładów i klinik Uczelni oraz o rozprawach doktorskich obronionych na AM/UM (także autorów spoza Akademii, których pracownicy Uczelni byli promotorami). Baza indeksowana jest na podstawie Polskiego Tezaurusa Medycznego oraz Medical Subject Headings. Tytuły wszystkich prac podawane są w wersji oryginalnej i w języku angielskim. Można więc określić tę bazę jako dwujęzyczną. Przeszukiwanie może być prowadzone według różnych kluczy: według wydziałów Uczelni, jednostek organizacyjnych, autorów, tytułów polskich (oryginalnych) i angielskich, według źródeł publikacji, haseł przedmiotowych angielskich i polskich (deskryptorów oryginalnego tezaurusa MeSH i jego wersji polskiej) według swobodnych słów kluczowych w obrębie całego rekordu oraz według rodzajów publikacji. Opisy prac opublikowanych w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports (posiadających "impact factor") zawierają wartość tego wskaźnika. Od roku 2000 uwzględniona jest punktacja KBN, a od roku 2004 punktację ministerstwa właściwego ds. nauki, aktualnie MNiSW.
Od 1997 roku do opisów prac zarejestrowanych w bazie dołączane są sukcesywnie abstrakty. Dotyczy to głównie prac oryginalnych opublikowanych w języku polskim oraz rozpraw habilitacyjnych. Możliwe jest także przejście od rekordu bibliograficznego do pełnego tekstu publikacji, o ile jest dostępna w Open Accsess oraz do rozpraw doktorskich i habilitacyjnych znajdujących się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu