Business Source PremierBusiness Source Complete jest najbardziej autorytatywną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej.
Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Udostępnia cytowania do ponad 1200 czasopism.
Business Source Complete zawiera biogramy 25000 najczęściej cytowanych w tej bazie autorów. Badania nad rankingiem czasopism wykazały, że Business Source Complete jest czołową bazą czasopism pełnotekstowych ze wszystkich dziedzin biznesu: marketingu, zarządzania, rachunkowości, finansów i ekonomii.
Poza tym baza zawiera pełne teksty danych finansowych, książek, monografii, prac encyklopedycznych, materiałów konferencyjnych, raportów z badań inwestycyjnych, raportów przemysłowych, raportów z badań nad rynkiem, analiz SWOT itp.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu