CINAHLCINAHL indeksuje ponad 3000 czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Baza składa się z ponad 2,3 miliona rekordów od 1981 roku. Oferuje kompletny zbiór anglojęzycznych czasopism pielęgniarskich oraz publikacje National League for Nursing i American Nurses Association.
CINAHL tematycznie obejmuje pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekarstwo medyczne, medycynę alternatywną, zdrowie publiczne i 17 pokrewnych dyscyplin.
Baza oferuje dostęp do książek medycznych, dysertacji pielęgniarskich, wybranych materiałów zjazdowych, standardów praktyki pielęgniarskiej, oprogramowania edukacyjnego, pomocy audiowizualnych i rozdziałów książkowych.
Zawiera również cytowania dla ponad 1290 czasopism.
Materiały pełnotekstowe to ponad 70 czasopism, a także rejestry leków, instrumenty badawcze i próby kliniczne.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu