Clinical Trials

Zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat prowadzonych w szerokim zakresie badań klinicznych realizowanych przez instytucje na całym świecie.
Baza jest opracowywana przez National Library of Medicine przy National Institutes of Health USA. Informacje o badaniach są przygotowywane i uaktualniane bezpośrednio przez instytucje prowadzące badania.
Instytucje prenumerujące EDS otrzymają dostęp do dokumentów pełnotekstowych z opisami 208.000 badań klinicznych.

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu