Cochrane LibraryCochrane Library tworzą następujące bazy:

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews największa i najważniejsza część Cochrane Library, obejmuje prace w postaci systematycznych przeglądów i protokołów, dotyczących skuteczności działań leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w ramach ochrony zdrowia. Przeglądy systematyczne z Cochrane Systematic Reviews rejestrowane są w bazie Medline (PubMed).
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (Baza DARE) uzupełnia Cochrane Systematic Reviews jest unikalną bazą zawierającą streszczenia ocenionych pod względem jakości przeglądów.zawierająca ustrukturyzowane abstrakty przeglądów systematycznych wzbogaconych o komentarze ekspertów.
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Rejestr Cochrane) zawierający informacje o badaniach z grupą kontrolną odbywających się na całym świecie.
 • The Cochrane Database of Methodology Reviews - zawierająca protokoły i przeglądy systematyczne dotyczące metodologii badań.
 • The Cochrane Methodology Register - zawierająca artykuły na temat metod syntezy wyników badań.
 • NHS Economic Evaluation Database - zawierająca skróty analiz ekonomicznych, które zostały poddane krytycznej analizie.

 • W Cochrane Library ułożoną alfabetycznie zawartość każdej bazy można przeglądać osobno. Bazę przeglądów Cochrane można ponadto przeglądać wg: tematów, poszczególnych grup tematycznych, przeglądów nowych w danym wydaniu, przeglądów uaktualnionych w danym wydaniu. Cochrane Library można również przeszukiwać używając słów kluczowych pojedynczo lub łącząc je spójnikami AND, OR lub NOT.

  Dane zawarte w Bibliotece są aktualizowane 4 razy w roku.


  © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu