DART-Europe E-theses Portal


DART-Europe E-theses Portal – portal dysertacji naukowych z dostępem do pełnych tekstów .Stworzony przez grupę bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych, pracujących wspólnie nad upowszechnieniem dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Przy tworzeniu portalu współpracują ośrodki naukowe z 16 krajów. Do projektu przyłączyło się również niemal 30 polskich jednostek, publikując ponad 300 dysertacji.

DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu