Dynamed


DynaMed jest narzędziem zawierającym informacje kliniczne stworzonym przez lekarzy dla lekarzy i innych specjalistów służby zdrowia, przeznaczonym głównie do użytku przy łóżku pacjenta (point-of-care). Baza stanowi również doskonałe narzędzie dla studentów medycyny i lekarzy stażystów.
Baza DynaMed zawiera podsumowania kliniczne z ok. 3.200 tematów i jest narzędziem z zakresu medycyny opartej na dowodach udzielającym odpowiedzi na większość pytań pojawiających się w praktyce klinicznej.
DynaMed jest aktualizowana codziennie i monitoruje w sposób bezpośredni i pośredni zawartość ponad 500 czasopism medycznych oraz baz zawierających systematyczne przeglądy dowodów naukowych, korzystając przy tym z wielu serwisów przeglądów czasopism. Wszystkie publikacje są w całości recenzowane, a każdy artykuł jest oceniany pod kątem klinicznego znaczenia i naukowej wiarygodności. Nowe dowody są następnie włączane do zawartości bazy, a ogólne wnioski są odpowiednio modyfikowane, tak aby stanowiły syntezę najlepszych dostępnych dowodów naukowych. Dzięki temu procesowi systematycznego śledzenia literatury przedmiotu DynaMed zawiera najlepsze dostępne dowody naukowe.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu