ERIC


Edukacyjna baza bibliograficzna ERIC (ang. Educational Resource Information Centre), zawierająca ponad 1.400.000 rekordów oraz linki do ponad 337.000 pełnotekstowych dokumentów dotyczących edukacji i dyscyplin pokrewnych.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu