Health Source - Consumer Edition


Baza została opracowana z myślą o pacjentach – osobach, do których kierowana jest szeroko pojęta opieka zdrowotna. Bogata kolekcja materiałów informacyjnych to prawie 80 pełnotekstowych czasopism dotyczących zdrowia takich jak m.in. American Fitness, Better Nutrition, Harvard Health Letter, Men's Health. W bazie znajdują się także pełnotekstowe broszury i informatory nt. medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, starzenia się, problemów zdrowotnych jak AIDS, rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i wiele innych.
Ponadto można tu znaleźć niemalże 130 pełnotekstowych pozycji książkowych, w tym opublikowanych przez People’s Medical Society. W bazie znajdują się również raporty tzw. Clinical Rerefence Systems reports (w języku angielskim i hiszpańskim) oraz słownik Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu