Health Source: Nursing/Academic Edition


Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu