HMIC Health Management Information Consortium


HMIC Health Management Information Consortium – baza bibliograficzna zamieszczona na platformie Ovid, zawierająca publikacje z czasopism, książek, broszur, raportów rządowych, poświęcone polityce usług medycznych, medycynie pracy, przepisom prawnym, publicznej opiece zdrowotnej, opiece socjalnej czy sprzętom medycznym. Baza jest nieocenionym źródłem informacji dla administratorów i menedżerów opieki zdrowotnej.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu