JOURNAL CITATION REPORTS 2006-2014 (SCIENCE EDITION; SOCIAL SCIENCES EDITION)
Interdyscyplinarna baza bibliometryczna publikowana corocznie przez Thomson Reuters służy do merytorycznej oceny czasopism naukowych. Jest dostępna na platformie ISI Web of Knowledge w dwóch wydaniach:

  • JCR Science Edition (2006-2014) - nauki przyrodniczo-techniczne
  • JCR Social Sciences Edition (2006-2014) - nauki społeczne
  • W bazie JCR przy każdym tytule czasopisma podawana jest wartość wskaźnika wpływu Impact Factor, dzięki któremu można oceniać i porównywać czasopisma. IF - jest to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.    © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu