MASTERFILE PREMIER


Wielodziedzinowa i popularnonaukowa baza z kolekcji EBSCOhost zawierająca pełne teksty artykułów z czasopism o tematyce zdrowotnej, historycznej a także dotyczących edukacji i ekonomii, zawiera także zbiór zdjęć, map i flag.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu