Maternity and Infant Care


Maternity and Infant Care – baza bibliograficzna na platformie Ovid. Tematyka bazy obejmuje zagadnienia związane z obszarem służby zdrowia zaangażowanym w opiekę nad matką i dzieckiem. Baza zawiera artykuły z czasopism, rozdziały z książek, a także raporty, ulotki, materiały audiowizualne, materiały konferencyjne dotyczące ciąży, porodu, opieki nad noworodkiem w pierwszym roku życia, a także publikacje odnoszące się m.in. do zawodu położnej. Zawartość bazy sięga od roku 1971 aż do chwili obecnej. W bazie możliwe jest przejście od opisu bibliograficznego do pełnego tekstu pracy.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu