MEDLINE


Baza opracowywana w National Library of Medicine w USA jest największą na świecie bibliograficzną bazą danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, stanowi podstawowe źródło naukowej informacji medycznej. Zawiera ponad 21 milionów rekordów bibliograficznych z ponad 5 tysięcy czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i 80 innych krajach.
Medline dostępny jest w oprogramowaniach na następujących platformach: OvidSP, Web of Science, EbscoHOST oraz poprzez PubMed, który jest tworzony i administrowany bezpośrednio przez NLM. PubMed oferuje dodatkowo opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline lub zostały nadesłane drogą elektroniczną przez wydawców. W bazie możliwe jest przejście od opisu bibliograficznego do pełnego tekstu artykułu w czasopiśmie elektronicznym. Jest ona aktualizowana raz w tygodniu.
Medline jest bazą prenumerowaną, dostępną w ramach sieci komputerowej UM, dostęp do serwisu PubMed jest bezpłatny i możliwy z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu