Polska Bibliografia Lekarska GBL (1979-)


>Baza danych Polska Bibliografia Lekarska to jedna z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Baza tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Od 1979 r. prowadzona jest w sposób automatyczny i aktualizowana co 3 miesiące. Od 1991 r. do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.
Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według różnych indeksów, np.: według hasła deskryptorowego, słów z tytułu i abstraktu, według tytułu czasopisma, roku wydania, autora itp.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu