Prace magisterskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Poznaniu


Baza stworzona przez Bibliotekę Główną UMP we współpracy z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego UMP. Zawiera opisy bibliograficzne prac magisterskich, które powstały na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w latach 1985-2016.
Baza informuje o autorach i tytułach prac, miejscu i roku ich ukończenia, promotorach i opiekunach oraz zakładach naukowych, w których prace zostały wykonane. Opisy prac zawierają hasła przedmiotowe MeSH w wersji polskiej.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu