Prace magisterskie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


Baza utworzona została przez Bibliotekę Główną UMP we współpracy z Biblioteką Wydziału Nauk o Zdrowiu UMP. Zawiera opisy bibliograficzne prac magisterskich, które powstały na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w latach 1977-2015.
Baza zawiera informacje o tytułach i autorach prac, miejscu i roku ukończenia, promotorach i zakładach naukowych, w których prace zostały przygotowane.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu