Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (lata: od 1991)


Baza obejmuje kompletne informacje bibliograficzne wraz z klasyfikacją przedmiotową wg MeSH o dysertacjach wykonanych w Uczelni od roku 1991. Poszukiwań w bazie można dokonywać wg słowa lub indeksu, w polach: autor, tytuł, promotor, zakład, rok, hasło polskie, hasło angielskie.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu