Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


Baza obejmuje kompletne informacje bibliograficzne wraz z klasyfikacją przedmiotową wg MeSH o dysertacjach wykonanych w Uczelni od roku 1991. Zasób informacji jest retrospektywnie uzupełniany za lata 1946-1990. Poszukiwań w bazie można dokonywać wg słowa lub indeksu, w polach: autor, tytuł, promotor, zakład, rok, hasło polskie, hasło angielskie.© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu