UpToDate
Baza UpToDate to kompleksowe źródło oparte na evidence-based medicine, przygotowane w taki sposób, aby lekarz otrzymał zwięzłą, praktyczną odpowiedź na zadane pytania. Informacje zawarte w bazie uaktualniane są co 4 miesiące, jednakże jeśli pojawiają się istotne zmiany, tekst w bazie uaktualniany jest natychmiast. Teksty indeksowane w bazie są recenzowane.
Baza tworzona jest przy współpracy ok. 4000 wybitnych międzynarodowych specjalistów i zawiera ponad 8 500 klinicznych zagadnień przyporządkowanych do 17 specjalności medycznych.
UpToDate umożliwia:

  • dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu danej specjalności medycznej
  • pomaga podjąć decyzję dotyczącą diagnozy i leczenia, w tym również zawiera informacje o skuteczności, dawkowaniu oraz interakcji poszczególnych leków.
  • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu