Web of Science
Web of Science to baza bibliograficzno-abstraktowa oraz bibliometryczna, zawierająca tzw. indeksy cytowań. Web of Science umożliwia dostęp do cytowań rejestrowanych w indeksach:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) - indeks cytowań artykułów z czasopism nauk przyrodniczo-technicznych od 1945 r.
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) - indeks cytowań artykułów z czasopism nauk społecznych od 1956 r.
  • Art & Humanities Citation Index (AHCI) - indeks cytowań artykułów z czasopism nauk humanistycznych i sztuki od 1975 r.
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) - indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk przyrodniczo-technicznych od 1990 r.
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk społecznych i humanistycznych od 1990 r.

  • Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje około 16 500 czasopism.
    Dokumenty wyszukane w bazie można porządkować (np. wg dziedzin, typów dokumentów, autorów, tytułów źródeł, roku opublikowania, tytułu konferencji, instytucji, języka, kraju) i sortować (wg: daty, liczby cytowań, relewantności (trafności), pierwszego autora, tytułu źródła, instytucji, tytułu konferencji).

    © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu