ClinicalKey


Dostęp do ClinicalKey w sieci uczelnianej nie wymaga logowania.

dostęp do serwisu


Z dostępu do bazy ClinicalKey (w sieci uczelnianej lub z domu - HAN) mogą korzystać wszyscy uprawnieni użytkownicy: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, studenci i doktoranci. W celu uzyskania większej funkcjonalności bazy istnieje możliwość założenia własnego konta (kontakt w tej sprawie z przedstawicielem wydawnictwa ELSEVIER: Michał Krupa m.krupa@elsevier.com tel. 517-044-166ClinicalKey to najnowszej generacji narzędzie informacyjne, które wspomaga lekarzy w rozwiązywaniu problemów klinicznych. Serwis ten dostarcza lekarzom wiarygodnych, kompleksowych i szybkich odpowiedzi, niezbędnych przy podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu 52 specjalizacji medycznych. Do przeszukiwania platformy ClinicalKey służy wyszukiwarka Smart Content, działająca na zasadzie inteligentnej taksonomii wyników, dzięki której identyfikowane są tylko te informacje, które najbardziej odpowiadają treści zapytania.

ClinicalKey zawiera:
- wszystkie czasopisma konsorcjum Elsevier z zakresu medycyny i chirurgii (ponad 620 - w tym m.in. The Lancet, American College of Cardiology, seria Clinics of North America)
- wszystkie książki konsorcjum Elsevier z zakresu medycyny i chirurgii (ponad 1149 - w tym m.in. Gray's Anatomy, Netter's Clinical Anatomy, Nelson Textbook of Pediatrics)
- narzędzie diagnostyczne First Consult z opisami stanów chorobowych, procedurami terapeutycznymi i efektami leczenia
- bazę procedur medycznych Procedures Consult wraz z opisami i materiałami wideo (ponad 9000)
- bazę leków opartą na Gold Standard
- kolekcję medycznych i chirurgicznych filmów wideo (ponad 13.000)
- miliony medycznych i chirurgicznych obrazów
- wytyczne (Practice Guidelines) dla lekarzy (ponad 4000)
- dostęp do ponad 20 milionów abstraktów z bazy Medline
- dostęp do indywidualnego kształcenia CME (Continuing Medical Education)© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu