ibuk.pl reading room


The Library offers access to the ibuk.pl resources. As part of the annual contract in the PUM's network you can use the free publications as well as these in subscription of PZWL Medical Publishing (Wydawnictwo Lekarskie PZWL) and other publishers in the filds of medicine, biology, chemistry, social sciences and medical law.

The database will be updated gradually in news. There is also a "free reading" option available. Users may individually purchase access with printing for the specified period of time: a day, a week, a month or a semester (to get details about costs you have to press "buy access with printing").


Access to ibuk.pl

The Library pays for accessto the following articles:

 • Biochemia. Krótkie wykłady - D. B. Hames
 • Biofizyka - F. Jaroszyk
 • Chemia leków z elementami chemii medycznej dla studentów farmacji i farmaceutów - M. Zaj±c, A. Jelińska, I. Muszalska
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa - L. Kryst
 • Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Tom 1 i 2 - W. Noszczyk
 • Choroby skóry i choroby przenoszone drog± płciow± - S. Jabłońska
 • Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań - B. Pruszyński
 • Farmacja stosowana - S. Janicki
 • Genetyka medyczna - E. S. Tobias
 • Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym - B. Bilski
 • Kompendium farmakologii - W. Janiec
 • Metody instrumentalne w analizie chemicznej - W. Szczepaniak
 • Neurologia. Tom 1 i 2 - W. Kozubski
 • Pediatria. Tom 1 i 2 - W. Kawalec
 • Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1 i 2 - W. Ciechaniewicz
 • Podstawy masażu leczniczego - Z. Prochowicz
 • Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2 - G. H. Bręborowicz
 • Protetyka stomatologiczna - E. Spiechowicz
 • Psychiatria - M. Jarema
 • Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr - B. Pruszyński, A. Cieszanowski
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncj±. Zarys kliniczny - Z. Jańczuk
 • Toksykologia współczesna - W. Seńczuk
 • Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja - J. Kruczyński, A. Szulc
 • Zarys współczesnej ortodoncji - I. Karłowska
 • Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1 - J. Gawęcki
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom 2 - J. Gawęcki
 • © Main Library of Poznan University of Medical Sciences