Czytelnia ibuk.pl


Biblioteka oferuje dostęp do zasobów czytelni ibuk.pl. W ramach rocznej umowy w sieci Uniwersytetu Medycznego można korzystać z zaprenumerowanych oraz darmowych publikacji Wydawnictwa Lekarskiego PZWL i innych wydawców z zakresu: medycyny, biologii, chemii, nauk społecznych i prawa medycznego.

Baza będzie sukcesywnie uzupełniania o nowości. Nieodpłatnie dostępna jest opcja czytania. Użytkownicy mogą indywidualnie wykupić dostęp z wydrukiem na określony czas: na dobę, tydzień, miesiąc lub semestr (szczegółowe informacje o kosztach uzyskuje się przyciskiem "kup dostęp z wydrukiem").


Ibuk Libra - przewodnik dla czytelnikówDostęp do czytelni ibuk.pl

Biblioteka opłaca dostęp do następujących tytułów:

 • Biochemia. Krótkie wykłady - D. B. Hames
 • Biofizyka - F. Jaroszyk
 • Chemia leków z elementami chemii medycznej dla studentów farmacji i farmaceutów - M. Zając, A. Jelińska, I. Muszalska
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa - L. Kryst
 • Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Tom 1 i 2 - W. Noszczyk
 • Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową - S. Jabłońska
 • Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań - B. Pruszyński
 • Farmacja stosowana - S. Janicki
 • Genetyka medyczna - E. S. Tobias
 • Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym - B. Bilski
 • Kompendium farmakologii - W. Janiec
 • Metody instrumentalne w analizie chemicznej - W. Szczepaniak
 • Neurologia. Tom 1 i 2 - W. Kozubski
 • Pediatria. Tom 1 i 2 - W. Kawalec
 • Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1 i 2 - W. Ciechaniewicz
 • Podstawy masażu leczniczego - Z. Prochowicz
 • Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2 - G. H. Bręborowicz
 • Protetyka stomatologiczna - E. Spiechowicz
 • Psychiatria - M. Jarema
 • Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr - B. Pruszyński, A. Cieszanowski
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny - Z. Jańczuk
 • Toksykologia współczesna - W. Seńczuk
 • Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja - J. Kruczyński, A. Szulc
 • Zarys współczesnej ortodoncji - I. Karłowska
 • Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1 - J. Gawęcki
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom 2 - J. Gawęcki • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu